Четверг, 22.08.2019, 03:30
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Бухгалтерский учет и аудит

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
 
 
076 - Організація обліку запасів, їх аналіз та аудит на підприємстві, укр.
077 - Організація обліку, аналіз та ревізія надходжень і видатків бюджетної організації, укр.
078 - Організація обліку основних засобів на підприємстві, аналіз їх використання та аудит, укр.
 
Короткое содержание работ:
 
076 - Організація обліку запасів, їх аналіз та аудит на підприємстві - 95 страниц 
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Нормативна база організації обліку запасів на підприємстві
1.2. Документальне забезпечення проведення аудиту запасів на підприємстві
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Облік надходження та вибуття виробничих запасів підприємства
2.3. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів
2.4. Аналіз та аудит виробничих запасів підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Ефективна організація обліку та аудиту виробничих запасів
3.2. Оцінка результатів підвищення ефективності обліку та аудиту запасів на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А Основні показники Філіалу ВАТ ДХК "Павлоградвугілля” ТОВ Першотравенського ремонтно-механічного заводу
Додаток Б Найменування та витрати матеріалів за грудень 2009 р.
Додаток В Прибутковий касовий ордер № 232
Додаток Г Аудиторський висновок
Додаток Д Робочий документ аудитора
ВСТУП
      Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективного їх використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення, кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для цього необхідно здійснювати систематичний облік і аудит, якісний аналіз рівня та динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих запасів. В цьому полягає актуальність теми проведеного дослідження. Основним джерелом інформації є дані бухгалтерського та фінансової звітності.
     Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності.
     Актуальність роботи є те, що запаси є однією з найбільших складових собівартості продукції, робіт, послуг. Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих запасів.
    Метою дослідження – є визначення методики обліку та аналізу виробничих запасів та надання пропозицій щодо вдосконалення виробничих запасів, а також пошук резервів підвищення ефективності використання виробничих запасів.
     Для розкриття теми роботи потрібно вирішити декілька завдань:
1) провести огляд нормативної бази з питань обліку та аналізу виробничих запасів підприємства;
2) визначити сутність виробничих запасів, як об’єкту обліку, аналізу та аудиту;
3) надати фінансово-господарську характеристику діяльності Першотравенського ремонтно-механічного заводу;
4) провести аналізу забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів;
5) визначити методичні аспекти зовнішнього (незалежного) аудиту виробничих запасів;
6) розробити пропозиції щодо вдосконалення системи організації бухгалтерського обліку використання виробничих запасів.....
 
 
077 - Організація обліку, аналіз та ревізія надходжень і видатків бюджетної організації - 88 страниц
 
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА РЕВІЗІЇ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1. Законодавчо-нормативна база організації обліку надходжень та видатків бюджетної організації
1.2. Організація документообігу з обліку надходжень та видатків
1.3. Порядок проведення ревізії в бюджетній організації
Розділ 2. АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Організаційна характеристика бюджетної організації
2.2. Аналіз надходжень і видатків бюджетної організації
2.3. Ревізія виконання бюджету та використання бюджетних коштів
Розділ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ НАДХОДЖЕНЬ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Методи удосконалення бухгалтерського обліку надходжень і видатків бюджетної організації
3.2. Основні напрямки вдосконалення аналізу використання надходжень бюджетної організації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А Рішення Виконавчого комітету Першотравенської міської ради від 30 червня 2010 р. № 452
Додаток Б Розпорядження Виконавчого комітету Першотравенської міської ради від 12 серпня 2010 р. № 520
 
ВСТУП
       Актуальність теми полягає в тому, що своєчасне, повне й достовірне відбиття на балансі установи всіх операцій дозволяє керівникові установи приймати обґрунтовані управлінські рішення, аналізувати роботу установи, здійснювати цільову витрату засобів на основі затвердженого кошторису, виявляти порушення режиму економії, але й вчасно усувати можливі необґрунтовані витрати.
       Метою даної роботи є дослідження суцільного й безперервного відбиття всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторисів витрат по бюджету. Адже бухгалтерський облік дозволяє не тільки систематично зіставляти їх із планом (кошторисом), але й установлювати причини відхилень фактичних витрат від плану (кошторису), виявляти найбільш доцільні норми витрат і підвищувати рівень бюджетного й кошторисного планування в цілому. Чим точніше облік, тим вище якість планування. 
       Для досягнення поставленої мети застосовуємо наступні завдання:
- висвітлити законодавчо-нормативну базу організації обліку в бюджетних установах, зокрема надходжень та видатків;
- розкрити методичні основи проведення ревізії в бюджетних організаціях;
- визначити стан організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку надходжень і видатків в досліджуваній установі та здійснити перевірку правильності застосування кошторису; - провести аналіз виконання бюджету та використання бюджетних коштів;
- розробити напрями вдосконалення контролю державними органами України за надходженнями та видатками бюджетної організації. 
       В результаті проведеного дипломного дослідження виявлено, що бюджет – це не просто балансові розрахунки находжень і видатків, які мобілізуються і витрачаються в установі, а й важлива фінансова категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетом і установою, а також усередині установи.....
 
 
078 - Організація обліку основних засобів на підприємстві, аналіз їх використання та аудит - 91 страница
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Нормативне регулювання обліку і контролю наявності та руху основних засобів на підприємстві
1.2. Нормативна база з проведення аудиту і аналізу використання основних засобів
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Класифікація основних засобів
2.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ АУДИТ
3.1. Аналіз використання основних засобів на підприємстві
3.2. Аудиту основних засобів підприємства
3.3. Шляхи ефективного обліку використання основних засобів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А Облікові регістри з обліку основних засобів (журнал-ордери № 13, 4)
Додаток Б Наказ № 1 від 1 січня 2010 p. Про облікову політику в ТОВ "Люстдорф”
Додаток В Баланс, форма № 1 за 2008 рік по ТОВ "Люстдорф”
Додаток Г Баланс, форма № 1 за 2009 рік по ТОВ "Люстдорф”
Додаток Д Баланс, форма № 1 за 2010 рік по ТОВ "Люстдорф”
Додаток Є Відомість основних показників від за 2008 – 2010 рр., тис. грн.
 
ВСТУП
       Основні засоби знаходяться в постійному русі: надходять нові, вибувають зношені, піддаються капітальному ремонту, модернізації. Їхній рух і завантаження вимагає регулювання і контролю. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень необхідний економічний аналіз у цій області. У процесі його повинна вивчатися система показників про обсяг, склад і структуру основних фондів, їхній динаміці, русі і технічному рівні, ефективності функціонування.
       Реформування системи обліку основних за­собів, потрібно як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам, є складовою частиною заходів, орієнтованих на введення економічних відносин ринко­вого спрямування. 
      Актуальність роботи: частка основних засобів дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання, тому функціонування суб’єктів господарювання в умовах жорсткої конкуренції та економічної нестабільності робить актуальним питання раціональності організації і методики обліку та аналізу основних засобів.
      Задля досягнення мети поставленя наступні завдання:
1) провести огляд нормативно-законодавчої бази щодо організації обліку основних засобів, проведення аудиту та аналізу використання основних засобів;
2) надати характеристику господарсько-фінансової діяльності ТОВ "Люстдорф” та постановки обліково-аналітичної роботи;
3) визначити особливості синтетичного та аналітичного обліку руху основних засобів на підприємстві;
4) провести аналіз ефективності використання основних засобів підприємства;
5) визначити особливості проведення аудиту основних засобів виробничого підприємства;
6) розробити прозиції щодо вдосконалення системи організації бухгалтерського обліку основних засобів та ефективності їх використання.
     Практична значимість дослідження полягає у поглибленому вивченні змісту основних засобів підприємства, узагальненні діючої методики обліку та аналізу основних засобів, визначенні шляхів поліпшення ефективності використання основних засобів ТОВ "Люстдорф”....
 
Для заказов:
Телефон +380665144615
е-mail KursovieotMarinu@yandex.ua
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2019