Четверг, 22.08.2019, 03:44
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Экономика труда

ЭКОНОМИКА ТРУДА
 
035 – Совершенствование нормирование и оплаты труда Ремонтно-механического завода
036 – Трансформація відносин власності і їх вплив на соціально-трудові сфери
115 - Нормування найбільш масових трудових процесів на підприємстві
 
Короткое содержание работ:
 
035 – Совершенствование нормирование и оплаты труда Ремонтно-механического завода
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОТРАВЕНСКОГО РМЗ
2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
3. АНАЛИЗ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НАБЛЮДЕНИЯ
4. РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНОЙ НОРМЫ ВЫРОБОТКИ И РАСЦЕНКИ ЕДИНИЦЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ
5.1 Характеристика форм и систем оплаты труда
5.2 Характеристика системы премирования
5.3 Расчёт доплат и надбавок к оплате труда
5.4 Расчет месячного фонда оплаты труда по участку, цеха (среднемесячная заработная плата рабочего)
6. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПЕРШОТРАВЕНСКОМ РМЗ
7. РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЫВОДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
 
ВВЕДЕНИЕ
     Предприятиям, независимо от форм собственности, предоставлены права самостоятельного решения вопросов по организации, нормированию и оплате труда. За счет результатов своего труда предприятия должны покрывать текущие производственные затраты, в том числе и на оплату труда, осуществлять вложения на расширение и реконструкцию производства, обеспечивать социальное развитие, выполнять обязательства перед бюджетом, банками и другими органами.
      Работа по совершенствованию нормирования труда возлагается на руководителей и работодателей, ибо они заинтересованы в рациональном использовании рабочей силы. В то же время и сами работники заинтересованы в объективной оценке их труда. Однако, многие руководители предприятий и органы управления экономикой стали вообще отвергать целесообразность нормирования труда в условиях рынка и уменьшают значимость организации труда и заработной платы.
     На каждом пятом предприятии промышленности произошел распад сети нормативно - исследовательских организаций, резко сузилась нормативная база и, самое главное, произошло ее старение; на большинстве предприятий фактически прекращена работа по пересмотру норм трудовых затрат, а также по расчету и обоснованию норм на новые изделия, не планируется снижение трудоемкости выпускаемой продукции и происходит удорожание ее за счет взвинчивания цен, не заботься о постоянном снижении затрат на производство.
     За счет рациональной организации производства и труда можно удвоить объем промышленной продукции без дополнительных капитальных вложений. Оценка современного состояния нормирования труда свидетельствует также о неудовлетворительном обеспечении предприятий и учебных заведений научно - методическими и практическими пособиями, нормативными материалами...
 
 
036 – Трансформація відносин власності і їх вплив на соціально-трудові сфери
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
РОЗДІЛ 3 ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ СФЕРИ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
 
ВСТУП
      Джерела відносин власності, у тому числі на засоби виробництва, найчастіше не виділялися і сприймалися як щось історично дане. Соціалістична власність, наприклад, вважалася винятково наслідком політичних (революційних) перетворень і юридичного оформлення як державна (загальнонародна). Форми керування виробництвом будувалися на стабільності (незмінності) юридичних форм власності.
     Створення тих чи інших органів керування – міністерств, потім відновлення міністерств впливало на зміст керування, але не послабляло державну власність як юридичну форму і не змінювало зв'язок працівника і засобів виробництва. Хоча могло вплинути на реалізацію його економічних інтересів, що мінялися через зміни характеру й умов праці, його якості й оплати. Але для цього не була потрібна заміна міністерств совнархозами і навпаки. Адже джерело цих змін було один: державні структури, їхньої дії. По характері юридичні, хоча в тім, що стосувалося положення людини, саме його економічного становища в суспільстві, на виробництві проявився економічний вплив власності. В роки реформ у нашій країні власність стала розглядатися в основному як юридична категорія, без обліку її економічного змісту.
      Обговорення складної проблематики сучасних тенденцій розвитку відносин власності представляється дуже актуальним, особливо у світлі нинішньої соціально-економічної ситуації в країні, оскільки в процесі економічних реформ у України найбільш радикальній зміні піддаються форми власності. Демонтаж централізованої системи керуванні відбувся за допомогою «роздержавлення», уведення ринкової здійснюється шляхом розширення приватної власності, багато в чому хаотичного, хоча і починаються спроби імітації економічної структури західних країн. Однак ефективність перетворень, що відбуваються, під великим сумнівом, тим більше при спаді виробництва. Очевидно, необхідно чітко представляти можливості кожної форми власності в плані позитивності її впливу на стимули до праці, динаміку і якість економічного розвитку, стан продуктивних сил і їхньої продуктивності.
     Цілю даної роботи є визначення впливу відносин власності на соціально-трудові сфери. Задачами роботи являються: 1. Розкрити поняття та форми власності у державі. 2. Проаналізувати форми власності та їх ефективність. 3. Виявити трансформацію відносин власності та їх вплив на соціально-трудові сфери....
 
 
115 - Нормування найбільш масових трудових процесів на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Характеристика методів дослідження трудових процесів і затрат робочого часу
1.2. Комплексна оцінка робочого місця
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Техніко-економічні показники Першотравенського РМЗ
2.2. Аналіз затрат робочого часу з використанням методів спостережень
РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 
ВСТУП
      Підприємствам, незалежно від форм власності, надані права самостійного рішення питань по організації, нормуванню праці. За рахунок результатів своєї праці підприємства повинні покривати поточні виробничі витрати, здійснювати вкладення на розширення і реконструкцію виробництва, забезпечувати соціальний розвиток, виконувати зобов'язання перед бюджетом, банками й іншими органами. Робота з удосконалювання нормування праці покладається на керівників і роботодавців, тому що вони зацікавлені в раціональному використанні робочої сили. У той же час і самих працівників зацікавлені в об'єктивній оцінці їхньої праці. Однак, багато керівників підприємств і органи керування економікою стали узагалі відкидати доцільність нормування праці в умовах ринку і зменшують значимість організації праці і заробітної плати.
      На кожнім п'ятому підприємстві промисловості відбувся розпад мережі нормативно - дослідницьких організацій, різко звузилася нормативна база і, саме головне, відбулося її старіння; на більшості підприємств фактично припинена робота з перегляду норм трудових витрат, а також з розрахунку й обґрунтуванню норм на нові вироби, не планується зниження трудомісткості продукції, що випускається, і відбувається подорожчання її за рахунок роздування цін, не піклуються про постійне зниження витрат на виробництво. Нормування праці - процес безупинний. Це підтверджується досвідом закордонних країн з розвитий ринковою економікою, зокрема, США, ФРН і ін., де нормування праці традиційно розглядають, як найважливішу функцію внутріфірмового керування. Необхідність нормування праці викликана потребою в постійній роботі з виявлення резервів зниження виробничих витрат і розробки на їхній основі графіків виробництва продукції і завантаження устаткування, рішення задач гуманізації праці.
      Нормування праці – це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження і свої методи вивчення явищ виробничої діяльності людини. Нормування праці – це економічна наука, пов’язана з іншими економічними, а також суспільними і біологічними науками. Тому метод і порядок встановлення норм праці, обгрунтування їх рівня грунтується на законах економіки, математики, фізики, хімії, організації виробництва, філософії, фізіології і психології. В більш загальному розумінні нормування праці – це встановлення конкретного виразу міри праці, тобто норми праці, які включають проектування трудового процесу і визначення його необхідної тривалості.
       Щодо норм висуваються наступні вимоги. Вони повинні бути:
1. Науково обгрунтовані;
2. Економічно обгрунтовані;
3. Фізіологічно обгрунтовані;
4. Соціально обгрунтовані;
5. Науково обгрунтовані...
 
Для заказов:
Телефон +380665144615
е-mail KursovieotMarinu@yandex.ua
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2019