Четверг, 22.08.2019, 03:28
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Экономика предприятия 5

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

 
027 – Оцінка ефективності підприємницького проекту – підприємство з виробництва
028 – Аналіз фонду заробітної плати на підприємстві за категоріями працюючих
029 – Аналіз системи "витрат – випуску – прибутку”
030 – Бізнес-план малого підприємства
031 – Оцінка фінансової стійкості підприємства
032 – Соціальний захист населення України
 
Короткое содержание работ:
 
027 – Оцінка ефективності підприємницького проекту – підприємство з виробництва
ЗМІСТ
РЕФЕРАТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
1.1 Підприємство як основна ланка економіки
1.2 Позитивний результат діяльності підприємства – економічна ефективність
РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Характеристика позиції і даних ТОВ "Вайсе”
2.2 Визначення складу і вартості основних засобів підприємства
2.3 Визначення складу і вартості оборотних коштів підприємства
2.4 Розрахунок собівартості продукції
2.5 Цінова стратегія і визначення ціни на товар
2.6 Розрахунок показників прибутку
2.7 Оцінка ефективності проекту
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 
 
ВСТУП
    Мета дослідження – опрацювання заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування підприємства у структурованому ринковому середовищі, за допомогою удосконалених даних максимального обсягу виробництва. Актуальність роботи полягає в тому, що на підприємстві будь-якої форми власності, потрібно удосконалювати і перевіряти в теоретичному сенсі ефективність проекту. Велике значення при цьому має аналіз шляхів удосконалення цієї програми з урахуванням можливих факторів впливу. Планування на підприємстві в умовах ринкових відношень повинно бути зорієнтовано на споживача, носити прогнозуючий характер, оскільки базується на неповній інформації.
    Безпосередньо дана робота розглядає певний шлях оптимізації нового проекту, де проаналізовані показники прибутку, максимального та оптимального обсягу. В умовах ринкової економіки ефективність виробництва тісно зв'язана з такими поняттями, як попит та пропозиція, зі способами їхньої координації і пристосування друг до друга. Важливо враховувати непорушний закон ринку: попит та пропозиція товару на ринку регулюється його ціною, і набором, ціна товару залежить від попиту на цей товар і пропозиції його на ринку. Ця взаємодія приводить до формування рівноважної ціни, при якій величина попиту та пропозиції збалансована. Це класична схема працюючого ринку.
    Для досягнення ефективності функціонування підприємства, необхідно вирішити наступні завдання: - визначити місце підприємства в ієрархічному ринковому середовищі згідно з його галузевою належністю; - охарактеризувати його ринковий потенціал; - здійснити аналіз ефективності чинного на підприємстві внутрішнього економічного стану; - визначити резерви щодо його поліпшення та удосконалення; - опрацювати дієві напрямки підвищення ефективності господарювання підприємства на відповідному ринковому сегменті; - сформулювати ефективний механізм стимулювання діяльності підприємства....
 
 
028 – Аналіз фонду заробітної плати на підприємстві за категоріями працюючих
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
1.1. Заробітна плата – поняття, сутність і функції
1.2. Форми та системи оплати праці
1.3. Методика аналізу фонду оплати праці
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Характеристика техніко-економічних показників підприємства
2.2. Оцінка фонду заробітної плати підприємства
2.3. Оцінка заробітної плати працівників
РОЗДІЛ 3 ПРОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
     Питання нарахування заробітної плати, а також оцінка фонду оплати праці займають особливе місце в праці економічного відділу кожного підприємства. Облік праці і заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. У нових умовах господарювання найважливішими його задачами є: у встановлений термін робити розрахунки з персоналом підприємства по оплаті праці (нарахування зарплати й інших виплат, сум до утримання і видачі на руки), вчасно і правильно відносити в собівартість продукції (робіт, послуг) суми нарахованої заробітної плати і відрахувань органам соціального страхування, збирати і групувати показники по праці і заробітній платі для цілей оперативного керівництва і складання необхідної звітності, а також розрахунків з органами соціального страхування, пенсійних фондів і фондами зайнятості. Облік праці і заробітної плати повинний забезпечити оперативний контроль за якістю і кількістю праці, за використанням засобів, що включаються у фонд заробітної плати і виплати соціального характеру.
    Мета курсової роботи – оцінка фонду заробітної плати, а також проведення аналізу начислення заробітної плати працівника по категоріям. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі: - охарактеризувати структуру та вид діяльності підприємства, - проаналізувати техніко-економічні показники діяльності підприємства, - вивчити структуру, форми та системи оплати праці використані на підприємстві, - ознайомитися з порядком нарахування заробітної плати за відпрацьований та невідпрацьований час, - охарактеризувати види та облік нарахувань на фонд оплати праці, - зробити аналіз використання фонду оплати праці, - створити автоматизовану систему розрахунків по оплаті праці на підприємстві.....
 
 
029 – Аналіз системи "витрат – випуску – прибутку
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ "ВИТРАТ-ВИПУСК-ПРИБУТОК”
1.1. Сутність і передумови аналізу системи ВВП
1.2. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ "ВИТРАТ-ВИПУСК-ПРИБУТОК” НА ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз господарської діяльності підприємства
2.3. Оцінка системи ВВП
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
      Метою дослідження даної роботи є: аналіз системи "витрати – випуск – прибуток”, при цьому треба оцінити динаміку абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну результата діяльності і рентабельності підприємства, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання. Для досягнення цієї мети в роботі: - проводиться аналіз обґрунтованості плану (прогнозу) підприємства; - проводиться аналіз і оцінка динаміки показників системи "витрат – випуску – прибутку”; - аналіз виконання планових показників підприємства; - визначення та вимірювання впливу факторів на відхилення прибутку і рентабельності; - виявлення шляхів підвищення результату підприємства та обґрунтування заходів щодо їх мобілізації.
     За своєю сутністю система "витрати – випуск – прибуток” – є аналіз досить простим, базується на відомих показниках і дає змогу оперативно оцінити вплив величини і структури витрат, обсягу продажу продукції на прибуток, аналізувати його залежність від рівня цін і структури виробництва, обґрунтовувати маркетингову стратегію. Із самої назви випливає, що ВВП - аналіз з'ясовує зв'язок між витратами, рівнем операційної активності та прибутком. У результаті витрат факторів виробництва створюється продукція, від її продажу підприємство одержує прибуток. Однією з основних умов збільшення прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності його діяльності – є зниження витрат виробництва та собівартості. Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції....
 
 
030 – Бізнес-план малого підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................... 3
І. Теоретична ЧАСТИНА............................................................ 4
Розділ 1.Короткий опис проекту................................................ 4
Розділ 2. Компанія та її загальна стратегія................................. 6
Розділ 3. Маркетинговий аналіз:................................................. 7
Розділ 4. Маркетингова стратегія.............................................. 11
ІІ. Практична ЧАСТИНА........................................................... 13
1. Загальна характеристика підприємства............................... 15
2. Резюме..................................................................................... 16
3. Характеристика продукції, ринків збуту, маркетинг..............17
4. Виробничий план.................................................................... 21
5. Організаційний план............................................................... 32
6. Фінансовий план..................................................................... 33
7. Аналіз можливих ризиків та їх страхування.......................... 36
Додатки....................................................................................... 38
ВИСНОВОК................................................................................ 39
Список використаної літератури.............................................. 41
 
ВСТУП
         Предметом дослідження даної курсової роботи є бізнес-план малого підприємства. Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та практичної, тобто розрахункової. В свою чергу розрахункова частина має свою структуру. Вона починається із загальної характеристики підприємства, де міститься: назва, номер та дата державної реєстрації, вид діяльності, адреса підприємства та інше.
        Метою розроблення бізнес-плану – планування господарської діяльності підприємства на найближчий і віддалений періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів. Складанню бізнес-плану передує визначення цілей власного бізнесу загалом і бізнес-плану зокрема. При цьому визначаються ділові загальні й особисті цілі, що є основою оцінки успішного бізнесу як особистого успіху підприємця.
        Цілі можна розглядати як бажаний стан справ. Як правило, спочатку визначаються загальні цілі, потім виділяються специфічні конкретні, що визначають проміжні етапи в досягненні загальної мети. Останнє допомагає визначити пріоритетність напрямків, їх розподіл за часом. Цілі суб'єктивні й у цьому розумінні вони не можуть бути правильними чи неправильними. Процедура вирішення цього питання відрізнятиметься при плануванні нового і реконструкції діючого підприємства як за складом, так і за змістом використання необхідної інформації. Бізнес-план охоплює як зовнішні, так і внутрішні цілі. Основна зовнішня ціль полягає в тому, щоб запевнити майбутніх партнерів і кредиторів в успіху справи. Головна внутрішня ціль бізнес-плану — бути основою управління підприємницькою діяльністю. Конкретні цілі розкривають зміст і особливості планових заходів, особливості самого підприємства, специфіку його діяльності.....
 
 
031 – Оцінка фінансової стійкості підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ І ЗАДАЧІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність фінансового аналізу і його мети
1.2. Умови і методи аналізу фінансового стану підприємства
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика та оцінка фінансового стану підприємства
2.2. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
     Фінансовий аналіз є значним елементом фінансового менеджменту та аудиту. Практично всі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїх інтересів. В деяких випадках для реалізації цілей фінансового аналізу буває недостатньо використовувати лише бухгалтерську звітність. Окремі групи користувачів, наприклад керівництво і аудитори, мають змогу залучати додаткові джерела. Ти не менше річна і квартальна звітність являється єдиним джерелом зовнішнього фінансового аналізу. Методика фінансового аналізу вбирає в себе три взаємозв’язаних блоки: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
      Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Головною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових параметрів, які дають об’єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його доходів і збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.
     Мета аналізу досягається в результаті рішення визначеного взаємозв’язаного набору аналітичних задач. Аналітична задача представляє собою конкретизацію цілей аналізу з урахуванням організаційних, технічних і методичних вимог проведення цього аналізу. Кінцевим основним фактором являється об'єм і якість початкової інформації. При цьому треба мати на увазі, що періодична бухгалтерська або фінансова звітність підприємства – це лише «сира інформація», підготовлена в ході використання на підприємстві облікових процедур. Для того щоб приймати рішення по управлінню в галузі виробництва, збуту, фінансів і нововведень, керівництву потрібна постійна ділова усвідомленість по відповідним питанням, яка є результатом відбору, аналізу, оцінки і концентрації початкової інформації....
 
 
032 – Соціальний захист населення України
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
1.1. Поняття соціального захисту
1.2. Соціальні послуги
РОЗДІЛ 2 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕНН УКРАЇНИ
2.1. Державна політика зайнятості і її ефективність
2.2. Соціальне забезпечення і соціальне страхування
2.3. Соціальна реабілітація і служба соціальної допомоги
РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
      Найбільш масштабною задачею соціально орієнтованої економіки держави в ринковому господарстві України, що формується, є діяльність по соціальному захисті всіх шарів суспільства і по виробленню стратегії ефективної соціальної політики. Формою її реалізації виступає фактичний образ дій держави, втілена в соціальну політику, що охоплює всі сфери економічних відносин у країні. Існують деякі проблеми, зв'язані з регулюванням зайнятості і забезпечення соціального захисту населення.
      У даній роботі розглянуті такі немаловажні проблеми, як нестабільність на ринку праці і неможливість охопити соціальним захистом усі шари населення, обумовлені відсутністю прийнятної нормативно-законодавчої бази, недостатністю фінансування й інших труднощів, що ґрунтуються на сформованій політико-соціальній атмосфері не розвинутих ринкових відносин, що зароджують криміногенну ситуацію у суспільстві і збільшує кризу в державній владі.Чим важче ситуація в тій чи іншій країні тим більше і голосніше звучать у ній заклики до соціального захисту населення. Про такий захист настійно просять її жадають від уряду. Складність положення за таких умов укладена в тім, що, якщо в країні спостерігається економічний спад, знижується виробництво, зменшується створюваний національний продукт, то можливості уряду виділяти додаткові кошти для соціального захисту населення вкрай обмежені. Навантаження на державний бюджет зростають, уряд змушений прибігати до збільшення податків, у зв'язку з чим знижуються доходи працюючих.. А це породжує нові соціальні напруги.
     У сформованій практиці соціально уразливими вважаються родини з низьким грошовим доходом на члена родини ( найчастіше це багатодітні родини), родини, що втратили годувальника, матері дітей, що виховують, поодинці, інваліди, старі, пенсіонери, які отримали недостатній обсяг пенсії, студенти живучі на стипендію, безробітні, обличчя, що постраждали від стихійних лих, політичних і соціальних конфліктів, незаконного переслідування. У ряді випадків до соціально уразливих шарів відносять дітей. Усі ці люди потребують соціальної підтримки з боку суспільства, влади уряду. На жаль, при спаді виробництва ні уряд, ні підприємства не мають можливості підвищити доходи, рівно в стільки разів у скільки підвищуються ціни. Тому що кількість товарів зменшується і виплата надмірної кількості грошей приведе до збільшення грошової маси на ринку і, як наслідок до інфляції.....
Для заказов:
Телефон +380665144615
е-mail KursovieotMarinu@yandex.ua
 
Доска объявлений
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2019