Четверг, 22.08.2019, 03:42
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Экономика предприятия 2

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

 
012 – Аналіз формування собівартості продукції на підприємстві
013 – Аналіз використання виробничих потужностей на промисловому підприємстві
014 – Аналіз використання основних фондів підприємства
015 – Аналіз ефективності використання оборотних засобів підприємства
016 – Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві
 
Короткое содержание работ:
 
012 – Аналіз формування собівартості продукції на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА.
1.1. Собівартість як комплексний економічний показник діяльності підприємства
1.2. Складання кошторису витрат на виробництво продукції
1.3. Методика аналізу витрат і калькування собівартості
РОЗДІЛ 2 СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОКАЗНИК НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Техніко-економічна система підприємства
2.2. Фінансовий показник всієї діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ собівартості продукції на підприємстві
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК
ВСТУП
    Зростання собівартості продукції підприємств відбувається у всіх галузях. Витрати залежать не тільки від діяльності підприємств, але і від економічної політики держави. В Указі Президента України говориться про необхідність здійснення організаційно-економічних мір на всіх рівнях і посилення державного впливу на порядок формування валових витрат і собівартості продукції підприємств, забезпечення збільшення частки оплати праці при одночасному зменшенні матеріальних витрат на електроенергію, паливо, сировину, напівфабрикати та ін. Усе це поки на сьогоднішній день на практиці виконується в малому об’ємі з великими ускладненнями.
    Головними причинами росту собівартості продукції і збитковості виробництва є:
- непередбачені коливання цін;
- прагнення підтримати статус підприємства;
- випуск нової тимчасово-збиткової продукції;
- підтримка своїх традиційних партнерів;
- завоювання нових ринків збуту;
- технічні складності зміни асортименту;
- вимоги державних органів;
- прагнення утримати свою частку на ринку;
- підвищення питомої ваги заробітної плати в структурі витрат в умовах лібералізації цін і соціальної напруженості.
- одночасно підвищуються відрахування на соціальне і медичне страхування, пенсійне забезпечення, у фонд зайнятості населення.
    Усе це в наслідку обумовлює черговий виток інфляції. Тому метою дослідження даної роботи є аналіз формування собівартості продукції на підприємстві.
    Матеріалами для аналізу собівартості є дані річної звітності – форма №10 – П «Звіт про собівартість видобутку вугілля» (Додаток А), а також інші матеріали (розрахункові відомості, рапорти, відомості розрахунку амортизаційних відрахувань і інше)....
 
 
013 – Аналіз використання виробничих потужностей на промисловому підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУЩНОСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ, ЯК ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
1.1. Поняття виробничої потужності і її роль у виробничої програми
1.2. Методики і принципи розрахунку показників ефективності використання виробничих потужностей
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Техніко-економічні показники підприємства
2.2. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Оптимальний обсяг випуску продукції
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
     Найважливіший розділ плану розвитку підприємства – виробнича програма, чи план виробництва продукції. Показники виробничої програми: темп зростання виробництва товарної (валовий) продукції, виробництво найважливіших видів продукції в натуральному вираженні (із указівкою «у тому числі продукції для експорту»), включаючи показник якості продукції.
    Завдання по виробництву продукції в натуральному вираженні встановлюються в одиницях виміру, що враховують особливості споживання окремих видів виробів. Такими одиницями можуть бути тонни, метри, кіловат-години, штуки, комплекти і т.д. У всіх випадках одиниця виміру повинна відбивати специфіку виробництва і споживання різних видів продукції, стимулювати виробництво найбільш ефективних і високоякісних виробів і сприяти використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
    В умовах ринкової економіки формування підприємствами виробничих програм здійснюється на основі прямих договорів між виробниками і споживачами продукції, що враховують реальні потреби в ній, у тому числі і на державні нестатки, а також виробничі і ресурсні можливості їхнього задоволення. Виробнича програма залежить від рівня використання виробничих потужностей, які у свою чергу впливають на усі кінцеві результати діяльності підприємства. На сьогоднішній момент в Україні рівень використання виробничих потужностей підприємств у більшості галузей економіки, і насамперед у промисловості, складає менш чим 50%, а проектні потужності, як правило, вчасно (у нормативний термін) не освоюються. Низький рівень попиту на продукцію і великі виробничі потужності підприємства створюють неоднозначне положення, що змушує зробити аналіз використання виробничої потужності підприємства, виявити резерви її більш повного завантаження. А також зробити оптимізацію використання виробничого устаткування і планування планів виробництва продукції. Розглянуто проблему планування виробничих потужностей для більш повного їхнього використання на прикладі шахти "Ювілейна” на основі максимізації випуску продукції.....
 
014 – Аналіз використання основних фондів підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Склад та сутність планування основних фондів підприємства
1.2. Методика оцінки ефективності використання основних фондів
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства
2.2. Оцінка та аналіз основних виробничих фондів
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
    Мета дослідження даної роботи планування основних фондів підприємства.
    Для досягнення цієї мети в роботі:
- проводитися планування основних виробничих фондів підприємства;
- просліджується динаміка і дається оцінка показників основних фондів підприємства;
- аналіз ефективності використання основних фондів досліджувального підприємства.
     Структура основних виробничих фондів є різною в різних галузях промисловості, народного господарства. Наприклад, у промисловості України частка будівель у загальній вартості основних виробничих фондів найвища в легкій та харчовій промисловості (близько 44%); споруд - у паливній промисловості (17%); передавальних пристроїв - в електроенергетиці (32%); устаткування та робочих машин - на підприємствах машинобудівного комплексу (45%).
    Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих фондів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. Поліпшити структуру основних виробничих фондів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткування.
     Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів підприємства за рахунок раціоналізації виробничої потужності, пошуку шляхів її мобілізації.
      Різні сторони функціонування підприємства зацікавленні в виробництві якісної продукції, що можливе в результаті поєднання і взаємодії в процесі виробництва основних виробничих засобів і праці людини....
 
015 – Аналіз ефективності використання оборотних засобів підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Наявність власних оборотних засобів підприємства
1.2. Залучення різних джерел при формуванні оборотних засобів
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2 Аналіз використання оборотних засобів підприємства
2.3 Аналіз оборотних коштів за рівнем ліквідності та ризиком вкладення
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою №1 за 2007 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2007 р.
Додаток В. Баланс підприємства за формою №1 за 2008 р.
Додаток Г. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2008 р.
Додаток Д. Баланс підприємства за формою №1 за 2009 р.
Додаток Е. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2009 р.
ВСТУП
    Проведення аналізу і формування фінансової політики щодо управління оборотним капіталом повинно полягати не тільки у визначенні обсягів для шкіряного вигляду оборотних активів, а також і у тому, як ці оборотні активи будуть фінансуватися.
    Внутрішній аналіз оборотного капіталу є відправним пунктом для фінансового планування та прогнозування фінансових потреб підприємства, а також ефективною інформативною базою для визначення майбутніх дій по формуванню і використанню фінансових ресурсів. Такий аналіз слугує пошуку найбільш вигідних комбінацій між прогнозованими змінними витратами на одиницю продукції, у які включаються елементи оборотного капіталу, постійними витратами, ціною та обсягами продажів. На основі аналізу можна спрогнозувати політику організації окремих елементів оборотного капіталу та виявити резерви і визначити обсяги додаткового фінансування.
    Актуальність і важливість питань управління оборотним капіталом і велике значення цього процесу для фінансово-господарської діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах господарювання обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.
   Мета дипломної роботи полягає в здійсненні економіко-теоретичного аналізу сутності оборотного капіталу підприємства, виявленні внутрішніх резервів підвищення ефективності цього процесу та розробці пропозицій щодо оптимізації формування оборотних активів підприємства та поліпшення їх використання.
Відповідно до цієї мети в ході дослідження вирішувалися такі завдання:
1) з’ясувати економічну сутність та класифікацію оборотних активів підприємства;
2) дослідити принципи та основні джерела формування оборотних засобів підприємства;
3) вивчити прийоми та методи фінансового аналізу оборотного капіталу підприємств з урахуванням впливу його обсягів і структури на фінансовий стан підприємства;
4) проаналізувати оборотний капітал в розрізі окремих оборотних активів та в порівнянні з поточними зобов’язаннями підприємства – об’єкту дослідження, виявити на основі результатів аналізу тенденції у зміні основних показників стану та використання оборотного капіталу підприємства....
 
016 – Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та склад основних засобів підприємства
1.2. Методика оцінки використання основних фондів
РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Характеристика господарсько-фінансового стану підприємства
2.2. Оцінка основних фондів підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою № 1 за 2006 р.
Додаток Б. Баланс підприємства за формою № 1 за 2007 р.
Додаток В. Баланс підприємства за формою № 1 за 2008 р.
ВСТУП
     Життєдіяльність будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю випускати якісну продукції за рахунок модернізації та оновлення основних засобів. При цьому аналіз використання основних засобів займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється конкурентоспроможність підприємства на ринку.
    Показники використання основних засобів характеризують ефективність господарювання підприємства. Найважливішим серед них виявляється показник фондовіддачі, яка в умовах переходу до ринкової економіки є найбільшим елементом економічного розвитку підприємства. Ріст фондовіддачі будує господарську базу для, розширеного виробництва, рішення проблем соціального і матеріального характеру. За рахунок фондовіддачі збільшується обсяги продукції.
    Мета аналізу використання основних засобів досліджувального підприємства – визначити повноту та якість їх використання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну коефіцієнтів фондовіддачі, оновлення виявити та оцінити можливі резерви їх підвищення.
     Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів підприємства за рахунок раціоналізації виробничої потужності, пошуку шляхів її мобілізації.
    Різні сторони функціонування підприємства зацікавленні в виробництві якісної продукції, що можливе в результаті поєднання і взаємодії в процесі виробництва основних виробничих засобів і праці людини. Особливо найбільш важливі показники основних засобів підприємства представлені в формі №1 "Баланс”....
 
 
Для заказов:
Телефон +380665144615
е-mail KursovieotMarinu@yandex.ua
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2019