Четверг, 22.08.2019, 04:25
Приветствую Вас Гость | RSS

КУРСОВЫЕ ОТ МАРИНЫ

2

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 71
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Экономика предприятия 1

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
 
 
008 - Звіт створення, реорганізації та ліквідації підприємства
009 - Аналіз руху грошових надходжень на промисловому підприємстві
010 - Аналіз руху грошових коштів вугільнодобувного підприємства
011 - Аналіз фінансових результатів діяльності промислового підприємства
 
Короткое содержание работ:
 
008 - Звіт створення, реорганізації та ліквідації підприємства - 58 страниц
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Розробка техніко-економічного обґрунтування сфери діяльності підприємства
2. Обґрунтування організаційно-правової форми власності
3. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації підприємства
4. Документальне оформлення рішення засновників про створення підприємства
5. Розробка установчих документів
6. Обґрунтування вибору установи банку і відкриття тимчасового поточного рахунку 
7. Порядок формування статутного капіталу у відповідності з діючим законодавством України
8. Опис процедури реєстрації юридичної особи
9. Становлення підприємства на звіт у Державні органи країни
10. Опис процедури отримання документів дозвільного характеру
11. опис процедур отримання дозволу на виготовлення штампа та печатки підприємства
12. Нотаріальне оформлення особистої картки, її реєстрація в установі банку, відкриття постійного рахунку
13. Відображення господарський операцій, пов’язаних з складанням вступного балансу
14. Створення вступного сальдового бухгалтерського балансу
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ
Додатки
ВСТУП
      Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах та послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою.
      Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства приймаються виходячи з економічного та правового становища підприємства.
      Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт і суб'єкт права. За допомогою цих ознак, систематизованих ст. 1 Закону України "Про підприємства в Україні", уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства...
 
 
009 - Аналіз руху грошових надходжень на промисловому підприємстві
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність та складові грошових надходжень діяльності підприємства.
1.2. Характеристика методики аналізу грошових надходжень підприємства.
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ промислового підприємства
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Структура та аналіз руху грошових надходжень підприємства.
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою № 1 за 2007 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2007 р.
Додаток В. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2007 р.
Додаток Г. Баланс підприємства за формою № 1 за 2008 р.
Додаток Д. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2008 р.
Додаток Е. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2008 р.
Додаток Є. Таблиця 2.4. Аналіз структури фінансових результатів за 2007 - 2008 рр.
ВСТУП
      Загальний аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства не дає відповіді на важливі запитання, пов’язані з управлінням фінансовими ресурсами, зокрема: чи принесла діяльність підприємства достатню кількість готівки для виплати дивідендів; чи зазнало підприємство фінансових втрат і чи достатньо коштів для погашення зобов’язань; куди інвестовано кошти за минулий рік; які види фінансових операцій здійснювались і яка їх результативність (зміна активів і пасивів, ефективність вкладень коштів від реалізації тощо).
      Місце аналітичних досліджень в управлінні грошовими потоками можна визначити за етапами цього процесу:
1) забезпечення повного та достовірного обліку грошових потоків підприємства і формування необхідної звітності;
2) аналіз грошових потоків підприємства у попередньому періоді;
3) оптимізація грошових потоків підприємства;
4) планування грошових потоків підприємства в розрізі різних їх видів;
5) забезпечення ефективного контролю грошових потоків підприємства.
    Мета аналізу грошових надходжень – визначити повноту та якість їх отримання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу окремих факторів на зміну грошового потоку, виявити та оцінити можливі резерви їх зростання. 
     Для досягнення цієї мети в роботі:
- проводитися аналіз руху грошових надходжень шахти;
- просліджується динаміка доходів від всієї діяльності підприємства;
- проводиться аналіз і розраховуються коефіцієнти порога рентабельності, валової маржі, операційного важеля і запасу фінансової стійкості промислового підприємства, а саме шахти "Ювілейна”...
 
010 - Аналіз руху грошових коштів вугільнодобувного підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА.
1.1. Сутність та складові грошових надходжень діяльності підприємства.
1.2. Характеристика методики аналізу грошових надходжень підприємства.
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Структура та аналіз руху грошових надходжень підприємства
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А. Баланс підприємства за формою № 1 за 2008 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2008 р.
Додаток В. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2008 р.
Додаток Г. Баланс підприємства за формою № 1 за 2009 р.
Додаток Д. Звіт про фінансові результати за формою № 2 за 2009 р.
Додаток Е. Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2009 р.
Додаток Є. Таблиця 2.4. Аналіз структури фінансових результатів за 2008 - 2009 рр.
ВСТУП
     Метою дослідження даної роботи є: визначення механізму руху грошових надходжень та аналіз стану підприємства.
     Для досягнення цієї мети в роботі:
- проводитися аналіз руху грошових надходжень шахти;
- просліджується динаміка доходів від всієї діяльності підприємства;
- аналіз собівартості і витрат виробництва вугільної продукції;
- проводиться аналіз і розраховуються коефіцієнти порога рентабельності, валової маржі, операційного важеля і запасу фінансової стійкості підприємства.
    Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств. 
     Різні сторони операційної і фінансової діяльності підприємства отримують грошову оцінку в системі показників руху грошових надходжень, а також і у фінансових результатах....
 
011 - Аналіз фінансових результатів діяльності промислового підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 методичні аспекти формування прибутку підприємства
1.1 Сутність та механізм формування прибутку підприємства
1.2 Методика аналізу прибутку підприємства
РОЗДІЛ 2 аналіз прибутку шахти "ювілейна”
2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності шахти "Ювілейна”
2.2 Аналіз формування прибутку підприємства
2.3 Оцінка показників прибутковості підприємства
РОЗДІЛ 3 підвищення рентабельності підприємства, його проблеми і шляхи подолання
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
Додаток А. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2002 р.
Додаток Б. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2003 р.
Додаток В. Звіт про фінансові результати за формою №2 за 2004 р.
ВСТУП 
     Метою дослідження даної роботи є: визначення механізму формування прибутку вугільного підприємства (на прикладі акціонерного товариства шахти "Ювілейна”). 
     Різні сторони виробничої і фінансової діяльності підприємства отримують кінцеву грошову оцінку в системі показників фінансових результатів.
     Функціонування будь-якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу або прибутку. Тому аналіз фінансових результатів займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства.
     Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них виявляються показники прибутку, яка в умовах переходу до ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Ріст прибутку будує фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, рішення проблем соціального і матеріального характеру. За рахунок прибутку виконується також частина обов’язків перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями
     Безпосередньою задачею аналізу є виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємства за рахунок зниження собівартості, пошуку шляхів її мобілізації. Виявлення резервів зниження собівартості повинне спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків….

Для замовлень
Телефон +380665144615
е-mail KursovieotMarinu@yandex.ua
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Novelty сайта
Афоризмы
Гениальность - это всего лишь удачная глупость

Баннер


Интернет реклама

Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter

Регистрация сайта в каталогах, раскрутка и оптимизация сайта, контекстная реклама Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами Реклама сайта OnLinks.ru - Покупка и продажа ссылок

Copyright MyCorp © 2019